Lãi suất cho vay hiện đang ở mức 10- 12% đã giảm khá nhiều so với cuối năm 2012, nhưng để đảm bảo an toàn, các ngân hàng thương mại vẫn chỉ cho vay đối với khách hàng tiềm năng.

Còn theo Ngân hàng Nhà nước thì tình hình tín dụng bất động sản hiện nay so với thời điểm 31.12.2012 đã có sự chuyển biến, cho vay trong lĩnh vực bất động sản đang thay đổi theo hướng tích cực hơn, các ngân hàng đã cho vay trở lại các dự án khu đô thị, xây dựng sửa chữa nhà cửa.

Tính đến 31.12.2013, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đạt 262.107 tỉ đồng, tăng 14,7% so với 31.12.2012, cụ thể: Dư nợ cho vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là 15.063 tỉ đồng, tăng 0,8% và chiếm tỉ trọng 5,7% so với tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Dự nợ cho vay xây dựng khu đô thị là 48.970 tỉ đồng, tăng 13,6% và chiếm tỉ trọng 18,7% so với tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Dư nợ cho vay xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê là 34.816 tỉ đồng, giảm 9,5% và chiếm tỉ trọng 13,3% so với tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Dư nợ cho vay xây dựng, sửa chữa mua nhà để ở kết hợp với cho thuê mà các khoản cho vay này khách hàng trả nợ bằng các nguồn thu nhập không phải là tiền lương của khách hàng vay là 67.186 tỉ đồng, tăng 25,8% và chiếm tỉ trọng 25,6% so với tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Dư nợ cho vay xây dựng, sửa chữa, xây nhà để bán, cho thuê là 35.600 tỉ đồng, giảm 1,5% và chiếm tỉ trọng 13,6% so với tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; Dư nợ cho vay mua quyền sử dụng đất là 15.749 tỉ đồng, tăng 20,7% và chiếm tỉ trọng 6% so với tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; Dư nợ cho vay để đầu tư kinh doanh bất động sản khác là 44.723 tỉ đồng, tăng 24,1% và chiếm tỉ trọng 17,1% so với tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Theo ĐTCK