Thông tư số 23/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thứ Hai, 20/02/2012

Theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch, các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch, phải nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Mức thu lệ phí là 2 triệu đồng/giấy phép. Mức thu lệ phí nêu trên sẽ chính thức thực hiện từ ngày 2/4/2012.download
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc