Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Nam

Thứ Hai, 20/08/2012

Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 12/07/2012, thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam.
download
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc