• Lỗ Ban và thước Lỗ Ban

  Lỗ Ban và thước Lỗ Ban

  08/12/2011

  Ngày nay, các thợ mộc, thợ xây dựng và kể cả nhân dân thường dùng thước Lỗ Ban. Vậy Lỗ Ban là ai? Và thước Lỗ Ban như thế nào?

 • Cách dùng thước lỗ ban trong xây dựng nhà cửa

  Cách dùng thước lỗ ban trong xây dựng nhà cửa

  09/08/2010

  Trong thước dây cuộn bán trên thị trường có hai số đo: 1- Tài - bệnh - Ly - Nghĩa - Quan - Nạn - Hại - Mạng. 2- Đinh - Hại - Vượng - Khổ - Nghĩa - Quan - Tử - ......