• Điều kiện cấp sổ đỏ

    Điều kiện cấp sổ đỏ

    17/11/2009

    Gia đình tôi có một mảnh đất do ba mẹ tôi tự khai phá từ năm 1975, có đầy đủ giấy tờ nộp thuế hoa màu, thuế đất và giấy xác nhận sử dụng đất ......