• Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

    Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

    22/08/2011

    Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên ......