• Không dễ bán tháo tài sản thế chấp

  Không dễ bán tháo tài sản thế chấp

  13/12/2012

  Nhu cầu bán tài sản (chủ yếu là bất động sản) thế chấp tại nhiều ngân hàng ngày một gia tăng theo tốc độ tăng của nợ xấu. Tuy nhiên, thị trường ......

 • Nhiều BĐS thế chấp có giá

  Nhiều BĐS thế chấp có giá "ảo"

  10/12/2012

  Nợ xấu có tài sản đảm bảo bằng bất động sản chiếm tới 57%, nhưng giá trị tài sản đảm bảo ấy lại được tính trên sổ sách tại thời điểm đi ......

 • Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

  Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

  12/08/2011

  Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên ......