• Hợp thức hóa nhà đất

  Hợp thức hóa nhà đất

  05/03/2010

  Tôi đang ở Hóc Môn. Vừa qua tôi có mua lại giấy tay căn nhà cùng đất được làm từ năm 2004, đất vườn chưa tách sổ. Hiện nay tôi muốn hợp thức hóa nhà ......

 • Đất phi nông nghiệp là gì?

  Đất phi nông nghiệp là gì?

  04/03/2010

  Tôi có đi xem một miếng đất người ta đã xây nhà dạng lầu đúc, tôi hỏi chủ thì họ nói đất này là đất phi nông nghiệp. Vậy xin giải thích giùm tôi ......

 • Quyết định 2896/QĐ-UBND ngày 29/12/2009

  Quyết định 2896/QĐ-UBND ngày 29/12/2009

  05/02/2010

  Quyết định 2896/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và ......

 • Quyết định 150/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

  Quyết định 150/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

  05/02/2010

  Quyết định 150/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng ......

 • Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009

  Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009

  05/02/2010

  Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền ......

 • Đất đấu giá đang được giới đầu tư quan tâm

  Đất đấu giá đang được giới đầu tư quan tâm

  01/02/2010

  Mặc dù không tạo nên một "cơn sóng" lớn trên thị trường, nhưng trong những tháng đầu năm 2010, có một phân khúc đang được giới đầu tư quan tâm, đó chính ......

 • Ba chiêu

  Ba chiêu "lách" luật

  22/01/2010

  Luật Thuế thu nhập cá nhân đặc biệt là vấn đề thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản không tránh khỏi vướng mắc phát sinh trong ......

 • Thực hiện đề án 30 tại TP. HCM: Dân và Nhà nước đỡ nhọc

  Thực hiện đề án 30 tại TP. HCM: Dân và Nhà nước đỡ nhọc

  15/01/2010

  Đề xuất bỏ hoặc sửa gần 60% thủ tục hành chính, trong đó có rất nhiều thủ tục lâu nay là nỗi ám ảnh của người dân, làm nặng “vai” cơ quan quản lý.

 • Luật số 34/2009/QH12

  Luật số 34/2009/QH12

  07/01/2010

  Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai.

 • Luật số 34/2009/QH12

  Luật số 34/2009/QH12

  07/01/2010

  Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai.