• Quyết định 64/2011/QĐ-UBND

    Quyết định 64/2011/QĐ-UBND

    05/12/2011

    Quyết định 64/2011/QĐ-UBND về Quy chế hướng dẫn kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục ......