• Sẽ thu hồi đất công trước

    Sẽ thu hồi đất công trước

    08/12/2009

    Dù tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) được dự kiến khởi công trong tháng 12 này, nhiều hộ dân có khả năng bị thu hồi đất phục vụ ......