Theo ông Tuấn, những năm qua đã có những bước phát triển quan trọng về lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản. Nhiều khu đô thị mới, hạ tầng xã hội được hình thành làm thay đổi diện mạo cho thành phố.

“Tuy nhiên, thị trường bất động sản và quản lý nhà ở vẫn còn có nhiều bất cập. Giá bất động sản diễn biến phức tạp và vẫn ở mức cao so với thu nhập của đại đa số người dân. Thị trường thiếu những căn hộ quy mô vừa và nhỏ, thiếu loại hình nhà ở cho thuê. Việc huy động nguồn lực phát triển nhà xã hội còn hạn chế”, ông Tuấn nhận xét.

Để tháo gỡ những hạn chế này, Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sở, ngành cần tập trung triển khai những giải pháp chủ quan trọng để phát triển thị trường BĐS, quản lý nhà ở. Trong đó, Sở Xây dựng cần sớm trình dự thảo về “quy định quản lý đầu tư xây dựng các dự án nhà ở,khu đô thị mới” trong tháng 7.2014. Ngoài ra, Sở Xây dựng phải xây dựng quy định về việc mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà xã hội

“Tiếp tục rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới để phân loại dự án nào được triển khai, nhóm dự án cần tạm dừng và nhóm dự án cần điều chỉnh, nhóm dự án phải dừng. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh thực hiện dự án, tổ chức thanh kiểm tra các dự án, xây dựng cơ chế giảm sát các dự án”, ông Tuấn giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng.

Nhận định về giá nhà của Hà Nội cũng tương đồng với nhận định của Bộ Xây dựng về phát triển thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng đánh giá nhu cầu về nhà cho người thu nhập thấp tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh còn rất lớn. Tuy cầu lớn nhưng tại Hà Nội, nguồn cung nhà xã hội, nhà giá thấp vẫn chưa đáp ứng được, việc triển khai các dự án còn chậm.

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai 14 dự án nhà xã hội cho người có thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 11.900 căn.

Theo NDH