Bảng - Biểu mẫu - bantinnhadat.vn - RSS http://bantinnhadat.vn/rss/bang-bieu-mau bantinnhadat.vn - rss bantinnhadat 2020-06-03 00:24:27 2020-06-03 00:24:27 vn <![CDATA[ Hợp đồng thuê/ cho thuê bất động sản ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-thue-cho-thue-bat-dong-san-942.html 2011-08-26 10:39:18 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-thue-cho-thue-bat-dong-san-942.html Bên A bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây cho bên B thuê Bất động sản có địa chỉ như trên và đồng ý nhượng quyền sử dụng đất có nhà ở nằm trong khuôn viên được xác định bởi các giấy tờ đã nêu trên]]> <![CDATA[ Mẫu giấy đề nghị thẩm định giá ]]> http://bantinnhadat.vn/mau-giay-de-nghi-tham-dinh-gia-578.html 2011-08-26 10:36:53 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/mau-giay-de-nghi-tham-dinh-gia-578.html Đề nghị Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội VFS thẩm định giá trị tài sản theo chi tiết cụ thể như sau]]> <![CDATA[ Hợp đồng chuyển nhượng vốn ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-chuyen-nhuong-von-928.html 2011-08-26 10:34:36 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-chuyen-nhuong-von-928.html Ngay sau khi ký kết bản hợp đồng này, Bên B phải thanh toán ngay cho bên A số vốn nhận chuyển nhượng.]]> <![CDATA[ Mẫu hợp đồng đấu giá bất động sản ]]> http://bantinnhadat.vn/mau-hop-dong-dau-gia-bat-dong-san-737.html 2011-08-26 10:29:30 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/mau-hop-dong-dau-gia-bat-dong-san-737.html Sau khi tìm hiểu kỹ càng về dự án, cùng với khả năng tài chính và nhu cầu thực sự của mình, tôi xin đăng ký đấu giá bất động sản tại dự án với đặc điểm]]> <![CDATA[ Hợp đồng mua bán bất động sản qua sàn ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-mua-ban-bat-dong-san-qua-san-104.html 2011-08-26 10:23:37 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-mua-ban-bat-dong-san-qua-san-104.html Bên A bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây bán cho bên B Bất động sản có địa chỉ như trên và đồng ý nhượng quyền sử dụng đất có nhà ở nằm trong khuôn viên được xác định bởi các giấy tờ đã nêu trên.]]> <![CDATA[ Hợp đồng quản lý bất động sản ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-quan-ly-bat-dong-san-805.html 2011-08-26 10:19:24 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-quan-ly-bat-dong-san-805.html Bên A cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện dịch vụ quản lý Bất động sản nói trên]]> <![CDATA[ Hợp đồng quảng cáo bất động sản ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-quang-cao-bat-dong-san-338.html 2011-08-26 10:15:51 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-quang-cao-bat-dong-san-338.html Bên A đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện dịch vụ cần thiết cho việc quảng cáo Bất động sản (ví dụ: khảo sát chụp hình, nghiên cứu về các yếu tố pháp lý, kinh tế, kỹ thuật của bất động sản yêu cầu quảng cáo).]]> <![CDATA[ Hợp đồng dịch vụ đầu tư bất động sản ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-dich-vu-dau-tu-bat-dong-san-102.html 2011-08-26 10:06:25 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-dich-vu-dau-tu-bat-dong-san-102.html Bên A cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến Bất động sản yêu cầu dịch vụ, chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các giấy tờ tài liệu đã cung cấp cho Bên B.]]> <![CDATA[ Hợp đồng dịch vụ pháp lý về bất động sản ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-dich-vu-phap-ly-ve-bat-dong-san-371.html 2011-08-26 10:02:52 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-dich-vu-phap-ly-ve-bat-dong-san-371.html Bên B thực hiện đầy đủ các nội dung nghiệp vụ tương ứng với các dịch vụ ký kết, được niêm yết công khai kèm theo biểu giá tại Sàn và trên Giấy đăng ký ]]> <![CDATA[ Hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-dich-vu-tai-chinh-bat-dong-san-52.html 2011-08-26 09:59:00 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-dich-vu-tai-chinh-bat-dong-san-52.html Bên B bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây cung cấp cho bên A dịch vụ tài chính Bất động sản ]]>