Quyết định số 3477/QĐ-UBND TP Hà Nội công bố “Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở”

Thứ Hai, 13/08/2012

Công bố “Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở” gồm nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua), nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở phục vụ di dân GPMB, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo áp dụng khi lập thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng các loại nhà ở nêu trên trên địa bàn Thành phố Hà Nội, như sau:

- 03 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua) có kí hiệu XH01, XH02, XH03).
- 10 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp (kí hiệu TNT01, TNT02, TNT03, TNT04, TNT05, TNT06, TNT07, TNT08, TNT09, TNT10).
- 05 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở phục vụ di dân GPMB (kí hiệu TĐC01, TĐC02, TĐC03, TĐC04, TĐC05).
- 03 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo (kí hiệu SV01, SV02, SV03).
- 04 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung (kí hiệu CN01, CN02, CN03, CN04).

download
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc