Quyết Định 116/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009

Thứ Sáu, 05/02/2010

Quyết Định 116/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 ban hành Quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị Định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
- Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về “mua bán và kinh doanh nhà ở”;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;
- Căn cứ văn bản số 1254/TTg-KTN ngày 28/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc triển khai thực hiện Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố Khóa XIII ngày 10/12/2008 về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 6621/TTr-SXD-B61/CP ngày 25 tháng 08 năm 2009 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 1639/STP-VBPQ ngày 29 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (thuộc Bộ Quốc phòng) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
download
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc