Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND thông qua quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An đến 2020

Thứ Hai, 13/08/2012

Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 13/07/2012 bởi HĐND tỉnh Nghệ An, thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 - 2015 tỉnh Nghệ An, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu và quan điểm sử dụng đất
2. Một số chỉ tiêu sử dụng đất

download
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc