Nghị định 09/1997/NĐ-CP của Chính phủ tháng 01/1997

Thứ Ba, 08/12/2009

Nghị định 09/1997/NĐ-CP của Chính phủ tháng 01/1997 về việc sửa đổi Điều 7 Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam.

CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.  Sửa đổi Điều 7 của Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 như sau :

Giá thuê nhà do hai bên thỏa thuận. Các khoản trích nộp vào ngân sách Nhà nước của bên cho thuê nhà phải căn cứ vào giá ghi trong hợp đồng thuê nhà nhưng không được thấp hơn mức giá tính thuế áp dụng tại địa phương do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Trong trường hợp giá nhà cho thuê tại địa phương có biến động (trong khoảng 10%) thì Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh lại giá tính thuế cho phù hợp với giá thực tế.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 2 năm 1997. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

download
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc