"Lấy" đất lúa: Phải được Thủ tướng cho phép

Thứ Ba, 15/05/2012

Trừ trường hợp chuyển đất lúa khác sang trồng cây hằng năm, tất cả các trường hợp chuyển đất trồng lúa nước và lúa khác sang mục đích sử dụng khác đều phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

/uploads/articles/2012/05/1337055190-747621.jpg
Nhà nước sẽ ưu tiên hỗ trợ chi phí bảo hiểm sản xuất lúa theo quy định.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước phải đáp ứng 3 điều kiện:

Thứ nhất, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng.

Thứ hai, phải có phương án sử dụng đất tiết kiệm tối đa, thể hiện trong thuyết minh tổng thể của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Thứ ba, phải có phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng theo quy định.

Về thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp "Hộ gia đình, cá nhân chuyển đất lúa khác sang trồng cây hàng năm phải báo cáo UBND cấp xã", các trường hợp chuyển đất lúa nước và lúa khác sang sử dụng vào mục đích khác phải tuân theo quy trình: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi UBND cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghị định 42/2012/NĐ-CP cũng quy định chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa nước. Cụ thể:

Địa phương có đất trồng lúa, ngoài hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành còn được ngân sách trung ương hỗ trợ bổ sung 500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; mức hỗ trợ với đất lúa khác là 100.000 đồng/ha/năm.

Đối với người sản xuất lúa, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; mức hỗ trợ với đất lúa khác là 100.000 đồng/ha/năm.

Ngoài ra, người sản xuất lúa còn được hỗ trợ sản xuất lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Cụ thể, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất lúa bị thiệt hại trên 70%; mức hỗ trợ là 50% khi sản xuất lúa bị thiệt hại từ 30 - 70%.

Đồng thời, ngân sách Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ 70% chi phí khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng thành đất trồng lúa hoặc cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước; mức chi phí do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định.

Hỗ trợ 100% giống lúa trong năm đầu để sản xuất trên diện tích đất trồng lúa mới khai hoang.

Hỗ trợ 70% giống lúa trong năm đầu để sản xuất trên diện tích đất lúa khác được cải tạo thành đất chuyên trồng lúa nước.

Ngoài ra, sẽ ưu tiên hỗ trợ chi phí bảo hiểm sản xuất lúa theo quy định.

Nghị định 42/2012/NĐ-CP quy định cấm bỏ hoang đất chuyên trồng lúa nước từ 12 tháng trở lên và đất lúa khác từ 2 năm trở lên không vì lý do thiên tai bất khả kháng.

Nghị định 42/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/7/2012.

* Xem chi tiết nghị định tại đây

Theo DNSG


 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc