Hà Nội duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đông Anh

Thứ Năm, 16/01/2014

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ và Đông Anh đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 - 2015).

UBND huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đông Anh phải tổ chức công bố, công khai quy hoạch

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Phú Xuyên gồm 17.110,43 ha tổng diện tích tự nhiên, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 58,63%; đất phi nông nghiệp chiếm 41,04%; đất đô thị 4,72%. Trong 5 kỳ đầu, UBND huyện Phú Xuyên sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần. Cụ thể: Năm 2011 đất nông nghiệp có diện tích 11.160,84 ha; đến năm 2015 còn 10.568,80 ha; đất phi nông nghiệp năm 2011 có diện tích 5.881,94 ha, đến năm 2015 tăng lên 6.475,00 ha.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Chương Mỹ có tổng diện tích đất tự nhiên gần 23 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 57,55%, đất phi nông nghiệp chiếm 41,37% . Trong 5 kỳ đầu, UBND huyện Chương Mỹ sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, tuy nhiên diện tích tăng giảm không đáng kể.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Đông Anh gồm 18.213,89 ha tổng diện tích tự nhiên, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 42,00%; đất phi nông nghiệp chiếm 57,82%; đất đô thị 2,51%; đất khu dân cư nông thôn chiếm 19,05, còn lại đất chưa sử dụng chiếm 0,18%. Trong 5 kỳ đầu, UBND huyện Đông Anh sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần.

UBND TP  giao UBND huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đông Anh tổ chức công bố, công khai quy hoạch. Đồng thời thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

Theo DDDN
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc