Đồng Nai: Các dự án khu đô thị mới có quy mô trên 200ha phải trình Chính phủ

Thứ Sáu, 22/01/2010

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về chính sách đầu tư, kinh doanh bất động sản của UBND tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Bộ Xây dựng có ý kiến, đối với các dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên đã được UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt, đề nghị UBND tỉnh làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

> Tiềm năng phát triển còn rất lớn
> Khởi động thị trường BĐS Đồng Nai

Đối với hoạt động đầu tư xây dựng khu đô thị mới, đặc biệt là các khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên là dạng hoạt động kinh doanh đặc thù và có nhiều điểm khác so với các dự án chuyên ngành như phát thanh, truyền hình, sản xuất thuốc lá điếu, sản xuất, kinh doanh rượu, bia…

Do sử dụng diện tích đất lớn, có liên quan đến một hoặc một số địa phương khác nhau, liên quan đến nơi sinh sống của hàng vạn người dân và các lĩnh vực khác sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng như: giáo dục, y tế, thể thao, văn hoá…

Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới còn phải đáp ứng các yêu cầu về xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm phù hợp về kiến trúc, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, vấn đề kết nối hạ tầng với khu vực…

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới cần phải tuân thủ các quy định của Nghị định của Chính phủ ban hành về quy chế khu đô thị mới và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đối với các dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên thì phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án là phù hợp.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư là văn bản pháp luật quy định các vấn đề chung về hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có các quy định khác thì ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, các địa phương và các chủ đầu tư còn phải thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành như pháp luật về kinh doanh bất động sản và Nghị định ban hành về quy chế khu đô thị mới của Chính phủ.

Bộ Xây dựng cho rằng, giữa Nghị định về hướng dẫn Luật Đầu tư và Nghị định về quy chế khu đô thị mới là thống nhất và không có sự mẫu thuẫn nhau.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nghị định về quy chế khu đô thị mới. Theo đó, đối với các dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên đã được UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt, đề nghị UBND tỉnh làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.
 
Theo InfoTV

 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc