Điều chỉnh phí đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ Sáu, 27/05/2011

Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh mức thu phí bán đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản. Theo đó, tổ chức, cá nhân phải trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được thuê bán đấu giá tài sản 50.000 đồng nếu giá trị tài sản bán được dưới 1 triệu đồng.

/uploads/articles/2011/05/1306462967-206512.jpg

Cùng với việc điều chỉnh phí đấu giá, tham gia đấu giá tài sản, Bộ Tài chính dự kiến bỏ quy định về việc thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Phí bán đấu giá được tính bằng 5% giá trị tài sản bán được đối với tài sản có giá trị từ trên 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Tài sản bán được có giá trị từ trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng phải nộp phí bán đấu giá 5 triệu đồng cộng thêm 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100 triệu đồng.

Mức phí 18,5 triệu đồng cộng 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1 tỷ đồng được áp dụng đối với tài sản có giá trị từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng.

Tài sản bán được có giá trị từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng phải nộp phí 27,5 triệu đồng cộng 0,15% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 10 tỷ đồng. Đối với tài sản trị giá từ trên 20 tỷ đồng phí đấu giá là 37,5 triệu đồng cộng 0,1% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 20 tỷ đồng nhưng tổng số phí cho một cuộc bán đấu giá tối đa không vượt quá 300 triệu đồng.

Trong trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì tổ chức, cá nhân có tài sản thanh toán cho tổ chức bán đấu giá các chi phí thực tế, hợp lý (trừ trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng dự kiến điều chỉnh mức thu phí tham gia đấu giá. Cụ thể, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá có giá trị từ 20 triệu đồng trở xuống mức phí tham gia đấu giá là 50.000 đồng; từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng phải nộp phí là 100.000 đồng; từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng là 150.000 đồng.

Tham gia đấu giá tài sản có giá khởi điểm từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tổ chức, cá nhân phải nộp phí 200.000 đồng. Mức phí tham gia đấu giá cao nhất (500.000 đồng) áp dụng đối với tài sản có giá khởi điểm đem đấu giá trên 500 triệu đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính, tuỳ thuộc vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, HĐND cấp tỉnh quyết định cụ thể mức thu phí bán đấu giá và phí tham gia đấu giá áp dụng cho phù hợp đối với từng loại đối tượng nộp phí, từng mức giá trị của tài sản bán được, từng mức giá khởi điểm đấu giá của tài sản nhưng không vượt quá mức thu tối đa kể trên.

Cùng với việc điều chỉnh phí đấu giá, tham gia đấu giá tài sản, Bộ Tài chính dự kiến bỏ quy định về việc thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (SDĐ).

Theo quy định hiện hành, người tham gia đấu giá quyền SDĐ để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân phải nộp 100.000 đồng/hồ sơ đối với quyền SDĐ có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống. Mức phí 200.000 đồng/hồ sơ áp dụng đối với quyền SDĐ có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Mức phí 500.000 đồng/hồ sơ được áp dụng đối với quyền SDĐ có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng.

Cũng theo quy định hiện hành, trường hợp bán đấu giá quyền SDĐ khác (đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh…), mức phí tham gia đấu giá là 1 triệu đồng/hồ sơ (diện tích đất từ 0,5 ha trở xuống); 3 triệu đồng/hồ sơ (diện tích đất từ trên 0,5 ha đến 2 ha); và 5 triệu đồng/hồ sơ (diện tích đất trên 5 ha).

Theo Đầu tư

 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc