Cả nước có 4.015 dự án BĐS với tổng mức đầu tư gần 4,49 triệu tỷ đồng

Thứ Năm, 20/03/2014

Trong văn bản gửi Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và một số cơ quan liên quan ngày 19/3, Bộ Xây dựng cho biết hiện cả nước có 4.015 dự án BĐS với tổng mức đầu tư ước tính 4.486.674 tỷ đồng.

Theo báo cáo của các địa phương tính đến hết tháng 12/2013 cả nước có 4.015 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới với tổng mức đầu tư ước tính 4.486.674 tỷ đồng; tổng diện tích đất theo quy hoạch 102.228 ha; tổng diện tích đất xây dựng nhà ở theo quy hoạch 36.076 ha; tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch 2.354 ha; tổng diện tích nhà ở theo quy hoạch 461.767.000 m2 sàn (2.947.105 căn).

Trong đó, tại Hà Nội có tổng số nhà ở theo quy hoạch là 520.695 căn (chung cư là 346.016 căn hộ, nhà thấp tầng là 174.679 căn), tương đương 82.450.000 m2 sàn; Thành phố Hồ Chí Minh có tổng số nhà ở theo quy hoạch là 572.423 căn (chung cư là 426.292 căn hộ, nhà thấp tầng là 146.131 căn), tương đương 79.361.000 m2 sàn.

Dưới đây là những con số thống kê cụ thể về tình hình triển khai các dự án BĐS trên cả nước, tại Hà Nội và TP HCM.

STT

Nội dung chi tiết

Tổng số dự án

Các dự án
đã GPMB

Các dự án
đang GPMB

Các dự án
chưa GPMB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Số lượng

4.015

2.105

689

1.221

2

Tổng diện tích đất (ha)

102.228

30.991

37.482

33.755

3

Diện tích đất xây dựng nhà ở (ha)

36.076
4

Diện tích sàn nhà ở (m2)

461.767.028
5

Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng). Trong đó:

- Đã bồi thường GPMB

- Đã đầu tư HTKT

- Đã đầu tư xây dựng nhà ở

4.486.674

254.871

247.600

187.022

154.957
(đã đầu tư)

99.914
(đã đầu tư)Cả nước hiện có 4.015 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới

STT

Nội dung

Tổng số

Các dự án đã GPMB

Các dự án đang GPMB

Các dự án chưa GPMB

1

Số lượng dự án

370

156

67

147

2

Tổng diện tích đất (ha)

17.765

3.078

2.483

12.204

3

Diện tích đất xây dựng nhà ở (ha)

5.937
4

Diện tích sàn nhà ở theo QH (m2)

82.450.000
5

Tổng vốn đầu tư:

(tỷ đồng) . trong đó:

909.520

Đã bồi thường GPMB

27.805

15.390

12.415Đã Đầu tư HTKT

53.330

Đã đầu tư XD nhà ở

50.104

Tại Hà Nội có 370 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới


STT

Nội dung

Tổng số

Các dự án đã GPMB

Các dự án đang GPMB

Các dự án chưa GPMB

1

Số lượng dự án

1.318

967

208

143

2

Tổng diện tích đất (ha)

12.304

4.270

6.244

1790

3

Diện tích đất xây dựng nhà ở (ha)

4.921 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc