Xem phiên bản đầy đủ: BanTinNhadat.vn
 1. Nội thất màu đen (ngày: 30/08/2006)
 2. Căn hộ của sự sáng tạo (ngày: 28/08/2006)
 3. Nhà trên đất 8 x 19 m (ngày: 28/08/2006)
 4. Làm đẹp nhà bằng cỏ (ngày: 24/08/2006)
 5. Cải tạo nhà ở thành văn phòng (ngày: 24/08/2006)
 6. Nhà cao... cẳng (ngày: 24/08/2006)
 7. Bình phong biến tấu (ngày: 24/08/2006)
 8. Nhà dài 4 x 29,5 m (ngày: 24/08/2006)
 9. Tạo vườn trên mái nhà (ngày: 22/08/2006)
 10. Garage trong nhà ở (ngày: 22/08/2006)
 11. Gió vào nhà (ngày: 22/08/2006)
 12. Tìm người thiết kế nội thất (ngày: 22/08/2006)

Đây là phiên bản thu gọn của BanTinNhadat.vn. Để xem phiên bản đầy đủ với nội dung có định dạng và hình ảnh click here.