Xem phiên bản đầy đủ: BanTinNhadat.vn
  1. Sống giữa thiên nhiên (ngày: 09/06/2006)
  2. Nhà nhỏ cho người tuổi Dần (ngày: 09/06/2006)
  3. Nhà trên đất 9x16 m (ngày: 07/06/2006)
  4. Nhà vườn 12x20 m (ngày: 07/06/2006)
  5. Xích lại gần nhau (ngày: 03/06/2006)

Đây là phiên bản thu gọn của BanTinNhadat.vn. Để xem phiên bản đầy đủ với nội dung có định dạng và hình ảnh click here.