Bắt buộc kiểm tra an toàn chịu lực

Thứ Hai, 21/04/2008

Chính phủ vừa sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhấn mạnh hơn về yếu tố chịu lực đối với các công trình xây dựng khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa.

Theo nghị định trước đây, đối với các công trình xây dựng khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa phải được kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng nhằm đảm bảo an toàn trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng. Nay, Chính phủ yêu cầu bắt buộc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng. Bộ Xây dựng sẽ là nơi hướng dẫn việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Sau khi nghị định có hiệu lực, chủ đầu tư có thể tự soạn thảo các mẫu biên bản nghiệm thu mới hoặc sử dụng các mẫu biên bản được quy định trong các văn bản quy phạm phát luật khác, nhưng phải bảo đảm các nội dung được quy định tại nghị định mới này.

Một sửa đổi khác là thực hiện chứng nhận phù hợp chất lượng công trình xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước hoặc đề nghị của chủ đầu tư trên cơ sở yêu cầu của tổ chức bảo hiểm công trình, của tổ chức, cá nhân mua, quản lý hoặc sử dụng công trình. Ngoài ra, Chính phủ còn sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến phân cấp, phân loại, nghiệm thu công trình...

(Theo Chính Phủ)

 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc